Prihláška a cenník

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018

Trvanie skupinových kurzov je september 2017 až jún 2018 (zodpovedá štandardnému školskému roku).

Rozdelenie školského roka:

  1. 1.trimester (september 2017 - december 2017)

  2. 2.trimester (január 2018 - marec 2018)

  3. 3.trimester (apríl 2018 - jún 2018)

Možnosti úhrady kurzovného:

  1. A.plná výška kurzovného

  2. B.v splátkach za každý trimester osobitne

CENNÍK
  KURZ 1xtýždenne 60 min. KURZ 2xtýždenne 60 min. KURZ 1xtýždenne 90 min.
1.trimester 110 € 220 € 160€
2.trimester 100 € 200 € 160€
3.trimester 100 € 200€ 160€

Prihláška

prihlaska