Kurzy anglického jazyka pre deti

DETI 1

images
 • Vek: 6-8
 • Obľúbené kurzy
 • Pesničky, básničky, komiksy
 • Zábavná forma
 • Rozvíja čítanie, písanie i rozprávanie v cudzom jazyku
Termín 
 PO-ST 15:05-16:05 
 UT-ŠT 14:00-15:00 
  

JUNIOR 1

images
 • Vek: 11-12
 • Konverzačný kurz
 • Rozvíja znalosti získané v škole
 • Približuje život v anglicky hovoriacich krajinách
Termín 
 PO-ST 14:00-15:00 
PO-ST 15:05-16:05 
  

JUNIOR 3

images
 • Vek: 13-14
 • Konverzačný kurz
 • Upevňuje všetky jazykové schopnosti
Termín 
 PO-ST 16:10-17:10 
UT-ŠT 16:10-17:10 
  

PRÍPRAVA NA MATURITU

images
 • Vek: 17-18
 • Špecializovaný kurz pre stredoškolákov
Termín 
 UT-ŠT 17:15-18:15 
UT 17:15-18:45 
 Alebo podľa dohody  

DETI 2

images
 • Vek: 9-10
 • Celoročný kurz
 • Spája poznatky z iných predmetov
 • Rozvíja konverzáciu, písanie i čítanie
Termín 
 PO-ST 14:00-15:00 
 UT-ŠT 15:05-16:05 
  

JUNIOR 2

images
 • Vek: 12-13
 • Prehlbuje konverzáciu a upevňuje gramatiku
 • Núti okamžite používať cudzí jazyk
Termín 
  UT-ŠT 15:05-16:05 
 UT-ŠT 16:10-17:10 
  

JUNIOR 4

images
 • Vek: 13-15
 • Konverzačný kurz
 • Upevňuje všetky jazykové schopnosti
Termín 
 PO-ST 16:10-17:10 
UT 15:00-16:30  
  
INDIVIDUÁLNE KURZY A DOUČOVANIE PODĽA DOHODY